Transparentnim i odgovornim radom gradimo povjerenje i jačamo filantropiju.

Close up of young people putting their hands together. Team with stack of hands showing unity and teamwork.

Organizacije civilnog društva za veće povjerenje u rad civilnog sektora

Organizacije civilnog društva su u Evropi već prepoznate i kao stub demokratije, te ključni akter za prevazilaženje mnogih izazova današnjice. 

Značaj civilnog sektora i organizacija civilnog društva u našoj državi je također velika, što se lako može dokazati kroz mnogobrojne primjere društveno korisnih inicijativa i projekata koji se dešavaju svakodnevno, u svakom kutku Bosne i Hercegovine. 

Transparentnost kao alat za izgradnju povjerenja

Ako krenemo od mudrosti koju je izrekao Dalai Lama da “Nedostatak transparentnosti rezultira nepovjerenjem i dubokim osjećajem nesigurnosti”, onda možemo zaključiti da bi se povjerenje moglo uspješno izgraditi kroz prihvatanje, poštivanje i zagovaranje za veću transparentnost u svim sektorima, javnom, poslovnom i civilnom sektoru.

Poslovni sektor u promociji transparentnosti

U poslovnom sektoru globalno, transparentnost i odgovornost su takođe prepoznate kao ključne vrijednosti kojima se demonstrira društvena odgovornost preduzeća. ​​​​​​​Prema relevantnim izvorima, upravo su neprofitne organizacije bile prvi “biznisi” koji su započeli pričati o transparentnosti, etičnosti i odgovornosti u poslovanju.

Transparentno korištenje

javnih sredstava

Transparentnost u javnom sektoru se u zapadnim zemljama nastoji ostvariti kroz javni pristup informacijama kojima raspolažu vlada ili institucije od javnog značaja. Smatra se da transparentnost, ako se dosljedno primijeni može značajno prevenirati korupciju i druge oblike zlouporabe javnih sredstava. Transparentnost je i vodeći princip u okviru međunarodnih razvojnih politika stranih vlada i smatra se kao osnovni zahtjev za efikasnu razvojnu saradnju. Agenda 2030 za održivi razvoj također naglašava važnost transparentnosti u okviru programa međunarodnih razvojnih saradnji, gdje se kaže da transparentnost:


Snaga lokalnog u Bosni i Hercegovini

Grupa organizacija civilnog društva (OCD) iz BiH, održala je nekoliko radnih sastanka u prvoj polovini 2023. godine kako bi razgovarali o načinima koji će pomoći organizacijama civilnog društva da povećaju kredibilitet i svoj uticaj u BiH.  Jedan od zaključaka ovih sastanaka je bio da se nastavi promocija i primjena Etičkog kodeksa za OCD iz BiH iz 2017.  Drugi važan zaključak je bio da radna grupa izradi prijedlog Standarda transparentnosti i odgovornosti za OCD u BiH,  kao jednostavan alat za samoregulaciju, ali i alat za jačanje povjerenja u rad civilnog sektora. Prijedlog Standarda transparentnosti i odgovornosti je radna grupa završila u junu 2023., a isti su krerirani na temelju pozitivnih praksi iz regiona i globalno. Aktivnosti oko izrade standarda transparentnosti i odgovornosti koordinira Fondacija tuzlanske zajednice, u okviru USAID-ovog programa “Snaga lokalnog” i projekta “Naša zajednica je naša odgovornost”.

U ovom procesu aktivno učestvuje Mreža za izgradnju mira, Institut za razvoj mladih KULT, Filantropski forum, Fondacija Mozaik, Centar za građansku suradnju Livno, Centar za promociju civilnog društva, ali i druge organizacije iz BiH i regiona, poput Catalyst Balkans, Trag fondacije, Transparency International, te USAID BiH.

Etički kodeks i transparentnost OCD u BiH

Proces izrade standarda transparentnosti i odgovornosti se naslanja na iskustva sličnih inicijativa u BiH u prethodnim godinama, kao što je izrada i usvajanje Etičkog kodeksa za OCD u BiH, koji je iniciran od strane Centra za promociju civilnog društva (CPCD) 2017. godine i prihvaćen od strane više od stotinu udruženja i fondacija u BiH. 

zvjiezdaaaa

Zvijezda transparentnosti i odgovornosti za OCD u BiH

Radna grupa za izradu prijedloga standarda transparentnosti i odgovornosti, u julu 2023. otvorila je proces konsultacija sa OCD u BiH o važnosti transparentnog i odgovornog rada. Na ovim konsultacijama će se razgovarati o važnosti i spremnosti OCD-a u BiH da prihvate obavezu i odgovornost za redovno informisanje javnosti i građana o svom radu. Posebno je važno razgovarati o odgovornom poslovanju udruženja i fondacija koje prikupljaju i koriste značajna sredstva i donacije od lokalnih i stranih donatora, pojedinaca i preduzeća iz zemlje i inostranstva, te sve druge vidove filantropske pomoći, te sredstva iz javnih budžeta. Radna grupa smatra da bi udruženja i fondacije u BiH, kroz efikasno predstavljanje svoje misije, korisnika i sredstava koja troše u lokalnim zajednicama širom BiH, vođeni vrijednostima humanosti, etičnosti i filantropije, mogle značajno povećati povjerenje javnosti u svoj rad i tako podići reputaciju cijelog civilnog sektora u BiH.

PRVI NIVO: BRONZANA ZVIJEZDA TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI

Kako možemo dostići prvi, odnosno osnovni nivo transparentnosti!?  Važno nam je da potvrdimo da imamo aktivnu registraciju u nekom od registara na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou BiH.  Većina podataka koja su navedena na ovom nivou su dostupna i u zbirnom Registru pri Ministarstvu pravde BiH. Radi se o sljedećim podacima:

Naziv organizacije;

ID broj;

Vrsta organizacije;

Oblast rada organizacije;

Nivo registracije;

Sjedište organizacije;Kontakt podaci organizacije;Društvena mreža;Web sajt organizacije ako je posjeduje;Pravni zastupnik organizacije (osoba za zastupanje i predstavljanje);Misija organizacije;Dokumenti za dokaz.

DRUGI NIVO: SREBRENA ZVIJEZDA TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI

Kako možemo dostići drugi nivo transparentnosti!?  Na ovom nivou nam je važno da pokažemo koliko smo posvećeni svojoj društveno korisnoj misiji i viziji za uspješan rad i razvoj svojih članova i organizacije.  Želimo istaći svoj rad za opšte dobro i posvećenost promjenama koje kreiramo u zajednici sa svojim članovima/icama.

Vizija organizacije;Geografsko područje rada organizacije;

Primarna ciljna grupa;

Programi/projekti;

Da li imate članove DA ili NE;

Broj volontera; Broj zaposlenih; Navedite pet primjera rezultata i promjena u zajednici na koje ste ponosni;Prikaz logoa u cilju brandinga organizacije;

Dokumenti za dokaz.

TREĆI NIVO: ZLATNA ZVIJEZDA TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI

Kako možemo postići treći nivo transparentnosti!? Na ovom nivou predstavljamo upravljačko tijelo, odnosno donosioce odluka (UO ili Skupština), ali stavljamo akcenat na finansijsko poslovanje organizacije na transparentan način, tako što dajemo podatke o svojim donatorima, vrstama i izvorima prihoda, odnosno prihodima i rashodima

Glavno upravljačko tijelo (skupština, upravni odbor, nadzorni odbor, itd.);Imena osoba u glavnom upravljačkom tijelu;Naziv banke i broj bankovnog računa;Ukupni prihodi za prošlu godinu;

Ukupni rashodi za prošlu godinu;

Glavni izvori finansiranja (u (postotcima) %: međunarodni/strani donatori i vlade, domaće vlasti, pojedinci, biznisi, partnerske OCD, vlastiti prihodi);

Da li organizacija dodjeljuje grantove, kome i koliko u KM;

Dokumenti za dokaz.

ČETVRTI NIVO: PLATINUM ZVIJEZDA TRANSPARENTNOSTI I ODGOVORNOSTI

Kako možemo postići najviši, četvrti nivo transparentnosti!? Na ovom nivou želimo pokazati da smo odlučni da dugoročno održimo rad za opšte dobro.  Pokazujemo da imamo strateški pristup, da imamo značajne rezultate rada, radimo na vlastitoj održivosti i opredijeljeni smo da radimo u neprofitnom sektoru, na etičan, transparentan i odgovoran način

Strateški plan, strateški i dugoročni ciljevi;

Revizorski izvještaji;

Druge vrste priznanja o odgovornom poslovanju;

Prihvatanje Etičkog kodeksa za OCD u BiH;​​​​​​​

Dokumenti za dokaz;

 

 

Priključite se i vi!

Da li biste učestvovali u konsultacijskim sastancima vezano za uspostavljanje standarda transparentnosti i odgovornosti za OCD u BiH u okviru programa USAID Snaga lokalnog i projekta “Naša zajednica je naša odgovornost” Fondacije tuzlanske zajednice?

 

Ukoliko ste jedna od organizacija civilnog društva u BiH koja želi poboljšati svoju transparentnost i odgovornost i potrebna vam je finansijska podrška, molimo da popunite ovaj obrazac. Osoblje Fondacije tuzlanske zajednice će vam se javiti u kratkom roku, a najviše 15 dana od dana popunjavanja istog.  Za sva dodatna pitanja, budite slobodni da nam se javite na dole istaknute kontakte.

Ova internet stranica pokrenuta je zahvaljujući podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Za sadržaj stranice isključivo je odgovoran njen uređivač i ona ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Copyright © 2023 all rights reserved
Fondacija tuzlanske zajednice Pozorišna 13, 75000 Tuzla · Tel: 035 362 830/831 · Email: standardi-to@fondacijatz.org