Etički kodeks i transparentnost OCD u BiH

Proces izrade standarda transparentnosti i odgovornosti se naslanja na iskustva sličnih inicijativa u BiH u prethodnim godinama, kao što je izrada i usvajanje Etičkog kodeksa za OCD u BiH, koji je iniciran od strane Centra za promociju civilnog društva (CPCD) 2017. godine i prihvaćen od strane više od stotinu udruženja i fondacija u BiH. Dokument predstavlja svojevrstan mehanizam za samoregulaciju unutar zajednice OCD-a u BiH, kojim se potpisnice Etičkog kodeksa obavezuju na poštivanje i pridržavanje sljedećih principa i standarda rada: 

1.NEPROFITNOST
2.PRAVEDAN ODNOS I JEDNAKOST
3.PROFESIONALNOST I JASNO DEFINISANA FINANSIJSKA POLITIKA
4.TRANSPARENTNOST, ODGOVORNOST I JAVNOST U RADU
5.DOBRO UPRAVLJANJE
6.SLOBODA IZRAŽAVANJA I OKUPLJANJA 7.AUTONOMIJA/NEZAVISNOST
8.KOMUNIKACIJA I SARADNJA
9.PRINCIP MEĐUSOBNOG UVAŽAVANJA I SOLIDARNOSTI
10.EKOLOŠKA SVIJEST
11.ODRŽIVOST
12.DRUŠTVENI UTICAJ
13. JAVNOST KODEKSA 

Etički kodeks je uspostavio temelje za dalju promociju transparentnosti i odgovornosti među organizacijama u BiH kroz svoj četvrti princip. Etički kodeks je uspostavljen 2017. godine od strane CPCD-a U okviru četvrtog principa Etičkog kodeksa, OCD se obavezuju da će prema svih ključnim akterima, vlastima, korisnicima, donatorima i javnošću, biti transparentne i odgovorne tako što će sve informacije o sebi i svojim aktivnostima, rezultatima i finansijskim sredstvima učiniti javno dostupnim.

Ova internet stranica pokrenuta je zahvaljujući podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Za sadržaj stranice isključivo je odgovoran njen uređivač i ona ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Copyright © 2023 all rights reserved
Fondacija tuzlanske zajednice Pozorišna 13, 75000 Tuzla · Tel: 035 362 830/831 · Email: standardi-to@fondacijatz.org